Plenair debat : Einde vergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

23 juni 2021
15:34 - 15:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende voorstel van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen: Tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (32847, nrs. 741 en 755)

 7. 7

  Toevoegen: Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD d.d. 22/06)

 8. 8

  Toevoegen: Tweeminutendebat Lopende en afgeronde zaken vuurwerkdossier (28684-660)

 9. 9

  Ik deel aan de Kamer mee dat bij de stemmingen op dinsdag 22 juni jl. over het Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint inzake de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (Kamerstuk 35 145) de fractie van het CDA geacht wenst te worden tegen deze wet te hebben gestemd, de fractie Den Haan geacht wenst te worden vóór de motie-Jasper van Dijk (Kamerstuk 35 663, nr. 19) te hebben gestemd en de fractie van D66 vóór de motie-Van Baarle (Kamerstuk 35 830-VIII, nr. 11) en tegen de motie-Paul/Peters (Kamerstuk 35 830-VIII, nr. 10).