Te behandelen zaken

1
Afvoeren van de stand der werkzaamheden

2
Brieven regering:

4
Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 10/06)
5
Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)
6
Tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel (CD d.d. 10/06)
7
Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)
8
Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (CD d.d. 15/06)
9
Tweeminutendebat Informele Landbouw- en Visserijraad 13-15 juni 2021 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1306)
10
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op 15 juni jl. over de motie-Beertema (Kamerstuk 35 570-VIII nr. 229) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd.
11
Opnieuw aanhouden moties