Plenair debat : Aanvang middagvergadering: (onder voorbehoud) STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het tweeminutendebat Formele JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielzaken) en bij het tweeminutendebat Afghaanse tolken)

De vergadering is geweest

3 juni 2021
14:20 - 14:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Formele JBZ-Raad 7-8 juni 2021 (vreemdelingen-en asielbeleid)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Afghaanse tolken (CD d.d. 02/06)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data