Plenair debat

Aanvang middagvergadering: (onder voorbehoud) STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het tweeminutendebat Formele JBZ-Raad (vreemdelingen- en asielzaken) en bij het tweeminutendebat Afghaanse tolken)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Afghaanse tolken
Stenogram
Download Stemmingen moties Formele JBZ-Raad 7-8 juni 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Te behandelen zaken