Plenair debat : Tweeminutendebat Afghaanse Tolken (CD 1/6)

De vergadering is geweest

3 juni 2021
10:40 - 11:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Informatie Afghaanse tolken n.a.v. Commissiedebat VCD op 2 juni 2021

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data