Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde Tweeminutendebat Onderwijs en corona po/vo)

De vergadering is geweest

27 mei 2021
13:35 - 13:37 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderwijs en corona po/vo, inzake loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs

    Loading data

    Loading data