Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

5
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
TOEVOEGEN: Tweeminutendebat NAVO Ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken (CD d.d. 25/05)
7
TOEVOEGEN: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (35671)
8
TOEVOEGEN: Fiscale verzamelwet 2022 (Kamerstuk 35708)
9
TOEVOEGEN: Debat over de Staat van de Europese Unie
10
AFVOEREN: Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco
11
AFVOEREN: Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten
12
AFVOEREN: Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen