Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstelling

  Loading data
 7. 7

  AFVOEREN: Debat over salafisme in Nederland

 8. 8

  AFVOEREN: Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

 9. 9

  AFVOEREN: Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen

 10. 10

  AFVOEREN: Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie

 11. 11

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk

 12. 12

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens

 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen

 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie

 17. 17

  Toevoegen: Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa (CD d.d. 12/05)

 18. 18

  Het lid Wilders: brief van de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over versoepelingen n.a.v. de dalende ziekenhuiscijers (Telegraaf, 17 mei 2021)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Leijten: debat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Vriendjespolitiek met miljoenendeals in Groningen na komst Google’ (Nos.nl, 11 mei 2021)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Thijssen: brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Groen plan voor Tata Steel moet staalindustrie voor Nederland behouden (en 40 duizend banen)’ (Volkskrant.nl, 14 mei 2021)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Kuzu: vooraankondiging tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 20/05), deze week te houden inclusief stemmingen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Van der Lee: vooraankondiging VSO Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021, deze week in te plannen

 23. 23

  Het lid Teunissen: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken en Handel (CD d.d. 18/05), deze week te houden, inclusief stemmingen

 24. 24

  Het lid Eerdmans: verzoek aan de nieuwe informateur om openbaarmaking van de verslagen van de gesprekken met de fracties (n.a.v. motie 35788-22)

  Loading data