Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

7
AFVOEREN: Debat over salafisme in Nederland
8
AFVOEREN: Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat
9
AFVOEREN: Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen
10
AFVOEREN: Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie
11
AFVOEREN: Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens
13
AFVOEREN: Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen
16
AFVOEREN: Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie
17
Toevoegen: Tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa (CD d.d. 12/05)
19
Het lid Leijten: debat met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Vriendjespolitiek met miljoenendeals in Groningen na komst Google’ (Nos.nl, 11 mei 2021)

20
Het lid Thijssen: brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Groen plan voor Tata Steel moet staalindustrie voor Nederland behouden (en 40 duizend banen)’ (Volkskrant.nl, 14 mei 2021)

22
Het lid Van der Lee: vooraankondiging VSO Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021, deze week in te plannen
23
Het lid Teunissen: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken en Handel (CD d.d. 18/05), deze week te houden, inclusief stemmingen