Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (35808)
2
Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2021

3
4
Moties ingediend tijdens het debat over het bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer achterhield