Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN over moties ingediend tijdens het debat over het bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer achterhield en over de resterende moties ingediend tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2021)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Einde vergadering: STEMMINGEN over moties ingediend tijdens het debat over het bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer achterhield en over de resterende moties ingediend tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2021) (ongecorrigeerd stenogram)

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (35808)
2
Overige moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 april 2021

3
4
Moties ingediend tijdens het debat over het bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer achterhield