Plenair debat : Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan (plenaire afronding in 1 termijn)

De vergadering is geweest

22 april 2021
14:31 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

  Loading data
 2. 2

  Lijst van vragen en antwoorden over aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake een technische briefing over de uitzending van extra militairen naar Afghanistan als onderdeel van de NAVO-missie Resolute Support

  Loading data
 4. 4

  Onvoorzien eerder vertrek extra militairen naar Afghanistan

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data