Plenair debat

Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan (plenaire afronding in 1 termijn)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support-missie Afghanistan

Te behandelen zaken

5
Moties ingediend tijdens het debat