Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

6
Brief van lid/fractie/commissie:

8
Het lid Van Raan: verzoek het tweeminutendebat over oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV (35632-3) uit te stellen naar morgen
9
Het lid Erkens: verzoek deze week te stemmen over de moties ingediend bij het tweeminutendebat over oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV (35632-3)
10
Tweeminutendebat over acties lood in drinkwater (27625-526)
11
Het lid Agema: verzoek het debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg voor het zomerreces te agenderen en te verbreden tot een hoofdlijnendebat over de toekomst van de ouderenhuisvesting en hierbij de na de aanvraag van het debat ontvangen stukken te betrekken
12
Het lid Agema, fungerend voorzitter VWS: verzoek volgende week te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer in verband met de bestrijding van de epidemie van covid-19 (35808) en het wetsvoorstel Tijdelijke wet testbewijzen covid-19) (35807)
13
Het lid Wilders, fungerend voorzitter commissie BuZa: vooraankondiging korte plenaire afronding van het debat over de Artikel-100 brief over de uitzending van 80 militairen naar Afghanistan, te houden voor het meireces inclusief stemmingen
15
Het lid Van Ginneken: debat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Huawei kon gesprekken KPN-klanten afluisteren’ (Nos.nl, 17 april 2021)

17
Het lid Vestering: vooraankondiging tweeminutendebat over het VSO Landbouw- en Visserijraad van 26 april 2021, deze week te houden, inclusief stemmingen