Plenair debat : Tweeminutendebat over Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma (Kamerstuk 30490-36)

De vergadering is geweest

27 mei 2021
17:05 - 17:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Tweeminutendebat over Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma (Kamerstuk 30 490, nr. 36)

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data