Plenair debat : Dertigledendebat over het bericht dat Justitie ‘illegale’ Marokkanen per direct moet vrijlaten

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 april 2021, over het bericht Justitie moet 'illegale' Marokkanen per direct vrijlaten

    Loading data