Plenair debat : Debat over het economisch steunpakket

De vergadering is geweest

2 juni 2021
10:16 - 18:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vaststellen identiteit aanvrager Tozo en recht op Tozo in relatie tot aanspraak op studiefinanciering

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus) (35677)

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket) (35685)

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket) (35723)

  Loading data
 5. 5

  Beoordeling bijzondere gevallen binnen de TVL

  Loading data
 6. 6

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingsregeling NOW t.b.v. aanpassen percentages 5e tranche en gewijzigde openstelling vaststellingsloketten

  Loading data
 8. 8

  Rapportage over knelpunten in de referentiesystematiek van de TVL

  Loading data
 9. 9

  Voucherkredietfaciliteit

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van Kent c.s. over vastgestelde termijnen voor re-integratietrajecten waar nodig verlengen (Kamerstuk 35669-13)

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de uitvoeringsproblemen rondom het steunpakket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (Kamerstuk 35420-231)

  Loading data
 12. 12

  Wijzigingsregeling NOW 3 5e tranche - verruiming openstelling loket

  Loading data
 13. 13

  Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

  Loading data
 14. 14

  Dilemma's in de NOW

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de uitvoering van de moties van de leden Gijs van Dijk en Palland over steun voor grensondernemers (Kamerstuk 35669-43) en motie van het lid Palland c.s. over de situatie van grensondernemers monitoren (Kamerstuk 35420-132)

  Loading data
 16. 16

  Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW

  Loading data
 17. 17

  Monitoring Arbeidsmarkt en Beroep Noodpakket

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie van het lid Ploumen c.s. over voorwaarden aan loonsteun ten aanzien van het uitkeren van winsten en bonussen door multinationals in het buitenland (Kamerstuk 25295-1077)

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data