Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
Brieven regering:

7
Decharge verleend aan de tijdelijke commissie Digitale toekomst
8
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

9
Correctie bij de stemming over de motie-Van der Staaij/Segers (Kamerstuk 35 788, nr. 17)
10
Opnieuw aanhouden moties:

11
Lijst met vervallen moties:

12
Inhandenstelling

13
Toevoegen: VAO Belastingontwijking (AO d.d. 11/02)
14
Toevoegen: VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32127-243)
15
Toevoegen: VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29453-528)
25
Het lid Beckerman namens Kwint: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Tientallen jongeren de dupe van sluiting De Hoenderloo Groep, beloofde 'passende vervolgplek' is er niet gekomen’ (Eenvandaag.avrotros.nl, 23 maart 2021)

26
Het lid Maeijer: debat met de minister-president over het bericht dat de premier voorstelt het vetorecht in de EU af te schaffen (Telegraaf.nl, 24 maart 2021)
27
Het lid Markuszower: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vernieuwing Turkijedeal: is een nieuwe migratieruzie op komst?’ (Fd.nl, 25 maart 2021)

28
Het lid Markuszower: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Justitie moet ‘illegale’ Marokkanen per direct vrijlaten’ (Ad.nl, 2 april 2021)

29
Het lid Van Baarle: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over de racistische appberichten van Rotterdamse agenten

33
Het lid Van Meenen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’ (Nrc.nl, 26 maart 2021)

34
Het lid Van Meenen: vooraankondiging Tweeminutendebat ‘Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs’
35
Het lid Kuiken: brief van de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over vaccins, de vaccinatiestrategie en het bericht ‘GGD stopt per direct met AstraZeneca’ (Telegraaf.nl, 3 april 2021)

36
Het lid Vestering: dertigledendebat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden, waarin onder andere wordt geconcludeerd dat de kosten voor veehouders en de veehouderijsector als geheel de doorslag hebben gegeven in de politieke besluitvorming over stalbranden (Onderzoeksraad.nl, 24 maart 2021)

37
Het lid Westerveld: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie in de jeugd-GGZ (Nos.nl, 5 april 2021) en de GGZ (Pointer.kro-ncrv.nl, 5 april 2021)
38
Het lid Gijs van Dijk: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het economisch steunpakket coronacrisis, vanwege o.a. het faillissement van D-reizen (Nos.nl, 6 april 2021)