Plenair debat

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat