Plenair debat

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564)