Plenair debat

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer
Stenogram
Download Stemmingen moties Beschikbaarheid van vaccins en antibiotica met behulp van reële optiewaarden
Stenogram
Download Stemming motie Bodem
Stenogram
Download Stemming Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
Stenogram
Download Stemmingen moties Wetsvoorstellen tot samenvoeging en herindeling van gemeenten
Stenogram
Download Stemmingen Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels" van het lid Von Martels
Stenogram
Download Stemming Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mille en Sint Hubert en Sint Anthonis
Stenogram
Download Stemming motie Wet Mobiliteitsfonds
Stenogram
Download Stemming motie Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Stenogram
Download Stemming motie NAVO Defensie ministeriële d.d. 17 en 18 februari 2021
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting inzake Herstel Toeslagen
Stenogram
Download Stemmingen moties Gesubsidieerde rechtsbijstand
Stenogram
Download Stemming motie Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 22 september 2020
Stenogram
Download Stemming motie Spoorordening
Stenogram
Download Stemming motie Stint
Stenogram
Download Stemming Rekenfout bij risicoberekening granulietstort
Stenogram
Download Stemming Voortduringswet artikel 8 Wbbbg
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021
Stenogram
Download Stemming Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend
Stenogram
Download Stemmingen moties Europese top van 12 en 13 december 2019
Stenogram
Download Stemming motie Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020
Stenogram
Download Stemming Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsmigratie
Stenogram
Download Stemmingen moties Structurele weerbaarheid van de medische industrie in crisistijd
Stenogram
Download Stemming motie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg
Stenogram
Download Stemming motie Insectensterfte
Stenogram
Download Stemming brief Voorstel voor aanwijzing van het Programma Grensverleggende IT als groot project
Stenogram
Download Stemming motie Ggz / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / Personen met verward gedrag / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie
Stenogram
Download Stemmingen moties Ouderschap en adoptie

Te behandelen zaken

1
Correctie bij stemming over het wetsvoorstel van Nijboer gestemd (35488)
2
Correctie bij stemming over de motie Marijnissen (35510, nr. 19)
3
Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmigratie

10
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)

11
Moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand

12
Moties ingediend bij het VSO Ouderschap en adoptie

24
Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

26
Aangehouden motie ingediend bij het debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

27
Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

30
Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Postma over de aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

32
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021