Plenair debat

VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Mbo en praktijkonderwijs
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat