Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

10
Het lid Nijboer: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Ook voor ambtenaren is het aardbevingsdossier ‘gekmakend’’ (NRC, 17 januari 2021)

11
VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33118-172)
12
VAO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (AO d.d. 14/01)
13
Het lid Van Kooten-Arissen: verzoek het debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht" (35510-2)
14
VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)
15
Het lid Ziengs, voorzitter commissie BZK: verzoek het VAO Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (AO d.d. 14/01) uiterlijk volgende week in te plannen inclusief Stemmingen
16
Het lid Wilders: verzoek vandaag na afloop van het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus te stemmen over de moties
17
Het lid Lodders: verzoek uitstel plenaire behandeling Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving (35398) en de plenaire behandeling Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking (35216)

18
Opnieuw aanhouden moties