Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

5 januari 2021
11:10 - 22:32 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 in Zuid Afrika

  Loading data
 2. 2

  Aanvullende maatregelen om de acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Loading data
 3. 3

  Mutatie virus: OMT advies en maatregelen

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over de ontwikkelingen m.b.t. Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk

  Loading data
 5. 5

  COVID-19 vaccinatiestrategie update stand van zaken

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van de commissie over de actuele stand van zaken m.b.t. de zorg voor COVID-patiënten en de continuïteit van de reguliere zorg te ontvangen

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data