Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
AFVOEREN: Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer
3
AFVOEREN: VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29893-247)