Plenair debat

VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (29338-226)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend tijdens het debat