Plenair debat : VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (29338-226)

De vergadering is geweest

25 november 2020
10:45 - 11:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 29 338, nr. 226)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek

  Loading data