Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

2
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Correctie bij de stemming over de motie-Koerhuis/Terpstra (Kamerstuk 35 570-VII, nr. 43
4
VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (Kamerstuk 31016, nr. 295), met als eerste spreker het lid Bergkamp (D66).