Plenair debat

Begroting Buitenlandse Zaken (35570-V) voortzetting

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Buitenlandse Zaken 2021
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat