Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Vervallen aangehouden moties

7
VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11), met als eerste spreker het lid Laan-Geselschap (VVD)
8
VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11), met als eerste spreker het lid Raemakers (D66)