Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29515-450)

 7. 7

  VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  AFVOEREN: Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

 11. 11

  AFVOEREN: Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz

 12. 12

  AFVOEREN: Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers

 13. 13

  AFVOEREN: Debat over de problemen in de jeugd-GGZ

 14. 14

  AFVOEREN: Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd

 15. 15

  AFVOEREN: Debat over marktwerking in de zorg

 16. 16

  AFVOEREN: Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen

 17. 17

  AFVOEREN: Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen

 18. 18

  AFVOEREN: Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen

 19. 19

  AFVOEREN: Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II

 20. 20

  AFVOEREN: Debat over het aantal daklozen in Nederland

 21. 21

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt

 22. 22

  AFVOEREN: Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

 23. 23

  AFVOEREN: Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

 24. 24

  AFVOEREN: Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer

 25. 25

  AFVOEREN: Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld

 26. 26

  AFVOEREN: Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

 27. 27

  AFVOEREN: Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden

 28. 28

  AFVOEREN: Debat over medische implantaten

 29. 29

  AFVOEREN: Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep

 30. 30

  AFVOEREN: Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld'

 31. 31

  AFVOEREN: Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen

 32. 32

  AFVOEREN: Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’

 33. 33

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg

 34. 34

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven

 35. 35

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen

 36. 36

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen

 37. 37

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn

 38. 38

  AFVOEREN: Dertigledendebat over fraude met zorggeld

 39. 39

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen

 40. 40

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel

 41. 41

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft

 42. 42

  AFVOEREN: Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten

 43. 43

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging

 44. 44

  Het lid Bromet: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de nertsenbesmettingen in Denemarken en de gevaren van het gemuteerde virus,

  Loading data
 45. 45

  Het lid Van den Berge: vooraankondiging VAO JBZ-Raad op 13 november 2020 (AO d.d. 11/11), nog deze week inclusief stemmingen