Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VSO Experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz (29515-450)
7
VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)
8
Opnieuw aan te houden moties

9
Inhandenstelling

10
AFVOEREN: Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg
11
AFVOEREN: Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz
12
AFVOEREN: Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers
13
AFVOEREN: Debat over de problemen in de jeugd-GGZ
14
AFVOEREN: Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd
15
AFVOEREN: Debat over marktwerking in de zorg
16
AFVOEREN: Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen
17
AFVOEREN: Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen
18
AFVOEREN: Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen
19
AFVOEREN: Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II
20
AFVOEREN: Debat over het aantal daklozen in Nederland
21
AFVOEREN: Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt
22
AFVOEREN: Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
23
AFVOEREN: Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
24
AFVOEREN: Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer
25
AFVOEREN: Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld
26
AFVOEREN: Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg
27
AFVOEREN: Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden
28
AFVOEREN: Debat over medische implantaten
29
AFVOEREN: Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep
30
AFVOEREN: Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 'De Verpleeghuiszorg in beeld'
31
AFVOEREN: Debat over de korting op het pgb van ouders die hun ernstig zieke kind thuis verzorgen
32
AFVOEREN: Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’
33
AFVOEREN: Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg
34
AFVOEREN: Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven
35
AFVOEREN: Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen
36
AFVOEREN: Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen
37
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn
38
AFVOEREN: Dertigledendebat over fraude met zorggeld
39
AFVOEREN: Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen
40
AFVOEREN: Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel
41
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft
42
AFVOEREN: Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten
43
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging
44
Het lid Bromet: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de nertsenbesmettingen in Denemarken en de gevaren van het gemuteerde virus,

45
Het lid Van den Berge: vooraankondiging VAO JBZ-Raad op 13 november 2020 (AO d.d. 11/11), nog deze week inclusief stemmingen