Plenair debat

VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (35300-VII-114)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

Te behandelen zaken