Plenair debat : Debat over het nieuwe steunpakket

De vergadering is geweest

3 november 2020
15:45 - 21:02 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De economische impact van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen

  Loading data
 2. 2

  Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

  Loading data
 3. 3

  Stukken Wob-verzoek totstandkoming NOW

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data