Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
VSO Monitor Polisaanbod 2020 en het Risicovereveningsmodel 2021 (29689-1079)
6
VAO Leefomgeving (AO d.d. 15/10)
7
VAO Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagen (AO d.d. 15/10)
8
VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)
9
CORRECTIE: bij de stemmingen op 15 oktober jl. over de motie-Van Esch/Van Raan (Kamerstuk 25 295, nr. 646)
10
AFVOEREN: VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
13
Het lid Kuiken: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘NOS haalt na aanhoudende bedreigingen logo van satellietwagens’ (Nos.nl, 15 oktober 2020)

14
Het lid De Jong: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Pensioenherstel te langzaam’ (Telegraaf, 20 oktober 2020)

15
Het lid Wilders: debat met de minister-president over de onthoofding van een leraar door een moslim in Frankrijk die een Mohammed cartoon liet zien in zijn klas in het kader van de vrijheid van meningsuiting, de oorverdovende stilte hierover bij de regering en de Nederlandse politiek en de consequenties van deze terreurdaad ook voor Nederland (Nos.nl, 19 oktober 2020)
17
Het lid Kuiken: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het nieuwe steunpakket (Nos.nl, 23 oktober 2020)