Plenair debat

VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 07/10)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Onderwijs en corona VI, mbo en h.o., plus stages

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat