Plenair debat : VAO Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages (AO d.d. 07/10)

De vergadering is geweest

25 november 2020
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data