Te behandelen zaken

3
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

5
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Ruslandstrategie

6
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

7
Motie ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst “Update vereist– Naar meer parlementaire grip op digitalisering”

8
Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen