Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

De vergadering is geweest

30 september 2020
15:00 - 15:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data