Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over ingediende moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen, bij het VAO Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs en over de brief van het Presidium over het instellen van een tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen)

De vergadering is geweest

17 september 2020
22:20 - 22:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van het Presidium over een voorstel tot instelling van een tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen

  Loading data