Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over ingediende moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen, bij het VAO Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs en over de brief van het Presidium over het instellen van een tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming Brief Presidium over instelling van een tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs)
Stenogram
Download Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

2
Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs)