Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Overig:

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Lacin: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort’ (Bnn.vara.nl/zembla, 2 september 2020)

 7. 7

  Het lid Van Meenen: verzoek het VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs) (AO d.d. 03/09) deze week te agenderen

 8. 8

  TOEVOEGEN: VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

 9. 9

  Het lid Van Kent: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de pensioenpremies met honderden euro's omhoog gaan (Rtlnieuws.nl, 3 september 2020)

  Loading data
 10. 10

  TOEGEVOEGD: VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs)

 11. 11

  TOEGEVOEGD: VAO Recente onrust en geweld in Nederland

 12. 12

  Het lid Nijboer namens Kuiken: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de taskforce van de IND het werk niet kan doen (Volkskrant, 4 september 2020)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Krol: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de organisatie en de aansturing van de GGD, mede in het licht van de ervaringen tijdens de coronacrisis en de grote zorgen over een mogelijke tweede corona-golf

  Loading data
 14. 14

  Het lid Smeulders: debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

 15. 15

  Het lid Nijboer: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Huurstijging door het dak’ (Telegraaf, 7 september 2020)

 16. 16

  Het lid Kröger: stenogram aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake het debat over coronaverspreiding in relatie tot het internationaal personenverkeer

  Loading data