Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

5
Opnieuw aan te houden moties

6
Het lid Lacin: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Rijkswaterstaat maakt cruciale rekenfout bij omstreden granulietstort’ (Bnn.vara.nl/zembla, 2 september 2020)
7
Het lid Van Meenen: verzoek het VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs) (AO d.d. 03/09) deze week te agenderen
8
TOEVOEGEN: VAO Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
10
TOEGEVOEGD: VAO Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs)
11
TOEGEVOEGD: VAO Recente onrust en geweld in Nederland
12
Het lid Nijboer namens Kuiken: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de taskforce van de IND het werk niet kan doen (Volkskrant, 4 september 2020)

13
Het lid Krol: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de organisatie en de aansturing van de GGD, mede in het licht van de ervaringen tijdens de coronacrisis en de grote zorgen over een mogelijke tweede corona-golf

14
Het lid Smeulders: debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers
15
Het lid Nijboer: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Huurstijging door het dak’ (Telegraaf, 7 september 2020)