Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 17-18 juli 2020

3
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord