Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Top van 17-18 juli 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Europese Top d.d. 6 mei 2020

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk

  Loading data