Plenair debat : Einde vergadering: Hoofdelijke Stemmingen

De vergadering is geweest

2 juli 2020
3:40 - 5:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Care

  Loading data
 2. 2

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over vastgoed Defensie

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 25 juni 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

  Loading data
 6. 6

  Stemming over: motie ingediend bij het debat over institutioneel racisme in Nederland

  Loading data
 7. 7

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid/VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs

  Loading data
 8. 8

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Asiel en Migratie

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over Cure

  Loading data