Plenair debat

Einde vergadering: Hoofdelijke Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming aangehouden motie VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Institutioneel racisme in Nederland (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie VAO Wetenschapsbeleid / VAO Onderwijs en corona IV Hoger onderwijs (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Vastgoed Defensie (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Institutioneel racisme in Nederland (ronde 2)
Stenogram
Download Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Care
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 25 juni 2020 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Vastgoed Defensie (ronde 2)
Stenogram
Download Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Asiel en migratie (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Institutioneel racisme in Nederland (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Asiel en migratie (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Care (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Verantwoordingsdebat over het jaar 2019 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Cure (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Care (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Verantwoordingsdebat over het jaar 2019 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 25 juni 2020 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Vastgoed Defensie (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Cure (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Asiel en migratie (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Cure (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Verantwoordingsdebat over het jaar 2019 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Care (ronde 2)
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 25 juni 2020 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 (ronde 1)

Te behandelen zaken