Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Europese Green Deal
Stenogram
Download Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
Stenogram
Download Stemmingen Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0
Stenogram
Download Stemming Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19-crisismaatregel SURE
Stenogram
Download Stemming brief Voorlichtingsvraag aan de Raad van State
Stenogram
Download Stemmingen moties Mensenrechtenrapportage
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet ambulancevoorzieningen
Stenogram
Download Stemming motie Emancipatiebeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19-crisismaatregel SURE
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslagen en slotwetten 2019 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Gemeentefonds en Provinciefonds
Stenogram
Download Stemmingen moties Transportraad 4 juni 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Rechtshandhaving
Stenogram
Download Stemming brief vaste commissie voor Europese Zaken
Stenogram
Download Stemmingen moties Binnenvaart en maritiem
Stenogram
Download Stemmingen Voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19
Stenogram
Download Stemming motie Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemmingen Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND
Stenogram
Download Stemmingen moties Toekomst van het geldstelsel
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart en corona
Stenogram
Download Stemming motie Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemmingen Wet ambulancevoorzieningen
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakketbeheer
Stenogram
Download Stemming Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19-crisismaatregelen
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 30 juni 2020, versie 13.15 uur
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Smeulders over marktwerking uit de huursector

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Mensenrechtenrapportage

4
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

6
Moties ingediend bij het VSO Binnenvaart en Maritiem

13
Moties ingediend bij Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0

14
Moties ingediend bij het VAO Pakketbeheer

15
Regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen) (35471)

16
Moties ingediend bij de Wet ambulancevoorzieningen

18
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomst van het geldstelsel

19
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE) (35466)

21
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen) (35492)

23
Moties ingediend bij het debat over de Europese Green Deal

24
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus