Plenair debat : Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35 568) 1e termijn Kamer

De vergadering is geweest

10 november 2020
16:15 - 22:27 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021)

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie)

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting)

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van de belastingheffing over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3)

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

  Loading data
 9. 9

  Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

  Loading data
 10. 10

  Ingetrokken amendement

  Loading data