Plenair debat : Pakket Belastingplan 2021 en Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35568) voortzetting

De vergadering is geweest

11 november 2020
16:20 - 0:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2021)

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie)

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting)

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van enkele wetten houdende aanpassing van de belastingheffing over sparen en beleggen in de inkomstenbelasting (Wet aanpassing box 3)

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen)

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022

  Loading data
 9. 9

  Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

  Loading data
 10. 10

  Afwikkeling levensloopregeling

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 2 november 2020 over het pakket Belastingplan 2021

  Loading data
 12. 12

  Tweede deel beantwoording vragen wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2021

  Loading data
 13. 13

  Omissie in de Kamerbrief ‘Tweede deel beantwoording vragen wetgevingsoverleg pakket BP 2021’

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Ingetrokken amendementen

  Loading data

  Loading data