Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen Bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties
Stenogram
Download Stemming motie Duurzame luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Curriculum.nu
Stenogram
Download Stemmingen moties Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie voor Justitie en Veiligheid 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart en corona
Stenogram
Download Stemmingen moties Natuurherstel combineren met weer op gang brengen economie
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 23 juni 2020, versie 13.15 uur
Stenogram
Download Stemmingen moties Care
Stenogram
Download Stemmingen moties Sociaal minimum en kinderrechten
Stenogram
Download Stemmingen moties Besluit kansspelen op afstand

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

2
Moties ingediend bij het notaoverleg over Care

3
Moties ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

5
Moties ingediend bij het VAO Curriculum.nu

11
Moties ingediend bij het notaoverleg over Luchtvaart en corona

12
Moties ingediend bij het debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie

13
Moties ingediend bij het VSO Besluit kansspelen op afstand

14
Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079)

15