Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

23 juni 2020
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Care

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Curriculum.nu

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet 2019 van het ministerie voor Justitie & Veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

  Loading data
 9. 9

  Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 5)

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Sociaal minimum en kinderrechten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Luchtvaart en corona

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VSO Besluit kansspelen op afstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 juni 2020

  Loading data