Plenair debat : Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

De vergadering is geweest

24 juni 2020
20:40 - 23:02 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35476)

    Loading data