Plenair debat : Debat over fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland

De vergadering is geweest

2 juli 2020
15:55 - 17:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Aanmeldpunt Nederlandse Afstand en Adoptie

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data