Te behandelen zaken

13
Moties ingediend tijdens het debat