Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

25 juni 2020
15:04 - 22:58 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  COVID-19 Update stand van zaken

  Loading data
 2. 2

  Planning besluitvorming versoepeling maatregelen

  Loading data
 3. 3

  Heropenen sanitaire voorzieningen

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over COVID-19 Update stand van zaken

  Loading data
 5. 5

  Aankondiging samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland voor snelle toegang tot coronavaccin

  Loading data
 6. 6

  Overeenkomst kansrijk vaccin

  Loading data
 7. 7

  COVID-19: Lessons learned

  Loading data
 8. 8

  Draaiboek triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 juni 2020, over de stand van zaken van de Tijdelijke wet Covid-19

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken COVID-19 en nertsen

  Loading data
 11. 11

  Update besmettingen nertsenbedrijven

  Loading data
 12. 12

  Kinderen en jongeren op zomerkamp

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data