Plenair debat : VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

De vergadering is geweest

18 juni 2020
19:30 - 20:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)

  Loading data