Plenair debat

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst
Stenogram
Download Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Te behandelen zaken

2
Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de complete appwisseling tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de burgemeester van Amsterdam inzake de demonstratie van afgelopen maandag te doen toekomen

5
Moties ingediend tijdens het debat