Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

4 juni 2020
14:01 - 23:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  COVID-19 Update stand van zaken

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de complete appwisseling tussen de minister van Justitie en Veiligheid en de burgemeester van Amsterdam inzake de demonstratie van afgelopen maandag te doen toekomen

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade (Kamerstuk 25295-257)

  Loading data
 4. 4

  Besluiten naar aanleiding van OMT advies 25 mei 2020

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data