Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

6
AFVOEREN: debat Politie