Plenair debat

Wet versterking decentrale rekenkamers (35298)

Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35298)