Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

16 april 2020
14:00 - 19:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  COVID-19 Update stand van zaken

  Loading data
 2. 2

  Nederlandse inzet bestrijden coronacrisis ontwikkelingslanden

  Loading data
 3. 3

  Aanpak inkomende passagiers vanuit risicolanden ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Loading data
 4. 4

  Aangepaste dienstregeling NS

  Loading data
 5. 5

  Tijdelijke verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen in relatie tot COVID-19

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data