Plenair debat : Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De vergadering is geweest

26 maart 2020
10:16 - 16:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  COVID-19 aanpak hoger onderwijs

  Loading data
 2. 2

  Aanscherping bezoek verpleeghuizen i.v.m. COVID-19

  Loading data
 3. 3

  Uitwerking van de maatregelen in de asielketen met betrekking tot het coronavirus

  Loading data
 4. 4

  Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus

  Loading data
 5. 5

  Parkeren van vliegtuigen op Nederlandse luchthavens

  Loading data
 6. 6

  Situatie grensregio's

  Loading data
 7. 7

  Crisisstructuur ggz en uitvoering van de Motie van het lid Ouwehand c.s. over een noodplan geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk 25295-154)

  Loading data
 8. 8

  COVID-19: Update stand van zaken

  Loading data
 9. 9

  Vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

  Loading data
 10. 10

  Wijziging vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

  Loading data
 11. 11

  Convenant ‘bijzondere bijstand buitenland als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID 19)’

  Loading data
 12. 12

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de verruiming van de BMKB als gevolg van de coronacrisis

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 17 maart 2020 en de geannoteerde agenda voor de Europese Raad videoconferentie inzake COVID-19 van 26 maart 2020

  Loading data
 14. 14

  Vliegverbod Oostenrijk naar aanleiding van Coronavirus

  Loading data
 15. 15

  Nadere maatregelen aanpak coronacrisis

  Loading data
 16. 16

  Videoconferentie landbouwministers van de EU inzake COVID-19

  Loading data
 17. 17

  Actualisering gevolgen COVID-19 op uitzendingen en inzet in het buitenland

  Loading data
 18. 18

  Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

  Loading data
 19. 19

  COVID-19: Update stand van zaken

  Loading data
 20. 20

  Noodmaatregelen kinderopvang in verband met Covid-19

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de oproep van de Landelijke Armoedecoalitie om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor kwetsbare mensen te beperken

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data