Te behandelen zaken

22
Moties ingediend tijdens het debat