Plenair debat

Aansluitend aan het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus: Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst woensdag 18 maart 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus

Te behandelen zaken

1
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus